De kracht van De Vlinder

U zoekt hulp voor uw kind en wilt u  weten of uw kind in goede handen is bij mij.
Ik werk vanuit de cliënt-centered methodiek, dat betekent: kind-volgend.
Ieder kind - uw kind - is een uniek wezen, met eigen mogelijkheden en groeicapaciteiten.
Soms zijn er factoren in het kind, het gezin, de omstandigheden of een combinatie daarvan, waardoor de ontwikkeling niet goed op gang komt of stagneert. U gaat hulp zoeken.

Ik volg uw kind in diens richting en tempo. 
Denkt u maar aan een plantje dat niet goed groeit.
Het helpt niet als ik aan de blaadjes ga trekken en trots roep hoe goed hij gegroeid is; zodra ik het loslaat, schiet het terug in de oude positie of blijkt dat de plant nog verdere schade heeft opgelopen.
Het is duidelijk: groeien kan alleen van binnenuit!

Als hulpverlener zorg ik voor optimale, groei-bevorderende factoren: "licht, lucht en water", waardoor het plantje kan gaan groeien.
"Licht" is de spelkamer, waar allerlei materiaal voorhanden is, waarmee het kind kan (leren) spelen; het heeft de ruimte om te experimenteren, alles te gebruiken.
"Lucht" is de acceptatie van het kind zoals het is, zodat het zich gehoord, gezien en aanvaard voelt. Alle emoties mogen geuit worden; er is letterlijk en figuurlijk ruimte.
"Water" is de inzet van alle kennis en vaardigheden die ik bezit, om dit unieke kind te helpen de eigen groeikracht aan te spreken of terug te vinden.
Door op deze manier naar een kind te kijken, het te aanvaarden zoals het is en mij aan te sluiten bij zijn of haar belevingsniveau, zijn er altijd groeimogelijkheden!

Ik vergelijk dit groeiproces ook graag met een rups. Zodra de rups zich gaat ontpoppen, past het oude jasje niet meer.
De groei is onstuitbaar en onomkeerbaar: de rups ontpopt zich tot een vlinder!
Niet alleen in de spelkamer, maar ook thuis en b.v. op school is duidelijk te zien dat het kind beschikt over nieuwe vaardigheden, waarmee het op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo zijn ontwikkelingsweg verder kan vervolgen. De hulpverlening stopt, waarbij we samen bepalen hoe snel en wanneer.

In mijn logo vindt u deze visie in één oogopslag terug: de kleuren van de vlinder staan voor de veelzijdigheid,
de talenten van het kind, de groene bladeren staan voor mijn ondersteuning.
De vlinder maakt zich vrij en vliegt op eigen kracht de wereld in!
Naar bovenTerug

Itek Webmedia