Doof en hulp nodig?

Uw dove of slechthorende jonge kind kan ook bij De Vlinder terecht.
Ik ben geslaagd voor module 1, 2 en 3 van de cursus Nederlandse Gebarentaal voor algemeen belangstellenden.
 
Ik heb ervaring in het werken in een kleutergroep met dove en slechthorende kinderen (de meeste kinderen hadden een CI).
 
Voor elk jong kind betekent spelen leren.
Slechthorende of dove jonge kinderen moeten extra hard hun best doen om alles te leren over de wereld om hen heen.
Door te spelen leren ze o.a. hun emoties te uiten op een fijne manier. Omdat ze soms veel (nare) medische ervaringen hebben gehad, is dat ook erg belangrijk!
Het is moeilijk om intensief te spelen en tegelijkertijd op een ander te letten.
Daarom kan de spelontwikkeling vertraagd zijn. Dat heeft gevolgen voor de totale ontwikkeling.
Soms gaat er zoveel aandacht uit naar het leren, dat er voor het speelse kind-zijn bijna geen tijd lijkt te zijn.
En dat is heel erg jammer!
Lees over het belang van spelen onder spelbegeleiding.
Naar bovenTerug

Itek Webmedia