Bezoek aan Pools kindertehuis

Het contact tussen Gezondheidscentrum De Gaikhorst en Kindertehuis Dom Dziecka nr. 2 te Stargard Szczecinski in Polen is in 2000 tot stand gekomen en er zijn diverse bezoeken aan het kindertehuis gebracht. Ook is er vanuit Polen een bezoek hier geweest, waarbij allerlei instellingen en scholen bezocht werden.
Vanaf januari 2004 is op verzoek van de directrice van het tehuis een meerjaren samenwerkings-project gestart. In 2011 is het contact afgerond. Hieronder leest u over het hoe en wat van ons contact.


Vanuit De Gaikhorst werkten hieraan mee:

  • Gonnie Bal-Schiermeier, teken- en psychomotorisch therapeut, leerkracht
  • Coos Stolper, fysiotherapeut, psycholoog, haptopsychotherapeut
  • Ria Tekelenburg-Pasman, spelbegeleidster, speltherapeut, leerkracht
  • Jola Dobrowolska, tolk Pools-Nederlands

Bij een werkbezoek op 3 en 4 januari 2005 is op beide dagen door ieder van ons 's ochtends een lezing gegeven op eigen vakgebied. Het was een levendig geheel, mede door het gebruik van videobeelden, door samen bezig te gaan en veel op vragen en ervaringen in te gaan. De middagen werden gevuld met het concreet aan de slag gaan met kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen. Het was goed te ervaren dat vrijwel direct positieve resultaten zichtbaar werden. Door de directe samenwerking en praktische oefening met de verzorgsters hierbij is voortzetting van de nieuwe manier van aanpak gewaarborgd.
Een deel van de avonden werd gevuld met bezoek op de afdelingen. We speelden en zongen samen met de kinderen en verzorgsters, waarbij de taal geen enkele barrière bleek te zijn!
Al met al was het een intensief en indrukwekkend bezoek, waar alle betrokken veel aan hebben gehad.  

Begin april 2006 hebben we een nieuw bezoek afgelegd. Deze keer hebben we heel uitvoerig gesproken met de diverse groepen verzorgsters en groepsbegeleidsters. Vervolgens hebben we allerlei gezellige samenwerkingsopdrachten gedaan, om aan den lijve te ervaren hoe belangrijk een goede samenwerking binnen je groep is en hoe je daar zelf aan kunt bijdragen. Ook hebben we weer kinderen behandeld op de afdelingen zelf. Het deed ons veel plezier te zien hoe een aantal kinderen goed gegroeid was en veel plezier had! 

Op 30 juni en 1 juli 2006 hebben we een bliksembezoekje afgelegd, waarin vooral de gehandicapte kinderen extra hulp kregen. De leidsters kregen tips hoe ze nu verder kunnen werken met deze kinderen. 

Een zelfde soort bezoek hebben we afgelegd op 25 en 26 augustus 2007. Naast de gehandicapte kinderen hebben we veel hulp gegeven aan enkele baby's. De ontwikkeling van de kinderen heeft hiermee weer een duwtje in de goede richting gekregen.

Aan het eind van november 2007 zijn we opnieuw naar Stargard vertrokken. Het was goed om te ervaren dat het veel beter ging met de baby's die we in augustus begeleid hadden! Ook nu hebben zij een extra ondersteuning van ons gekregen. Daarnaast hebben we gewerkt met twee gehandicapte kinderen die we al lang kennen. Het is elke keer opnieuw stimulerend om te merken dat er weer kleine vorderingen gemaakt zijn en dat wij daaraan mogen bijdragen. Als afscheidscadeautje kregen we door de kinderen gemaakte verftekeningen, een kaart en kerstengeltje: hartverwarmend!

In 2011 is het contact afgerond door wijziging in onze persoonlijke omstandigheden.

Naar bovenTerug

Itek Webmedia